Essential 18000 English-Albanian Medical Words Dictionary

by Nam Nguyen
$14.84
eBook

Publisher: Nam Nguyen

Publication Date: May 17, 2015

ISBN: 1230000435710

Binding: Kobo eBook

Availability: eBook

Get eBook

The Essential 18000 English-Albanian Medical Words Dictionary is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the words you want and need! The entire dictionary is an alphabetical list of medical words with definitions. This eBook is an easy-to-understand guide to medical terms for anyone anyways at any time.  The content of this eBook is only to be used for informational purposes.  It's always a good idea to consult a professional doctor with health issues.

Just remember one thing that learning never stops!  Read, Read, Read! And Write, Write, Write!

A thank you to my wonderful wife Beth (Griffo) Nguyen and my amazing sons Taylor Nguyen and Ashton Nguyen for all their love and support, without their emotional support and help, none of these educational language eBooks and audios would be possible.

Essential 18000 English-Albanian Fjalët Mjekësore fjalor është një burim i madh kudo që shkoni; ajo është një mjet i lehtë që ka vetëm fjalët që dëshirojnë dhe kanë nevojë! E gjithë Fjalori është një listë e alfabetizuar e fjalëve mjekësore me përkufizimet. Kjo eBook është një lehtë-to-kuptuar udhëzues për terma mjekësore për këdo anyways në çdo kohë. Përmbajtja e këtij eBook është vetëm që do të përdoret për qëllime informative. Është gjithmonë një ide e mirë që të konsultoheni me një mjek profesionist me çështjet e shëndetit.

Vetëm mos harroni një gjë se të mësuarit nuk ndalet! Lexoni, lexoni, lexoni! Dhe shkruani, shkruani, shkruani!

Një faleminderit për gruan time të mrekullueshme Beth (Griffo) Nguyen dhe bijtë e mi të mahnitshme Taylor Nguyen dhe Ashton Nguyen për të gjithë dashurinë dhe mbështetjen e tyre, pa mbështetjen e tyre emocionale dhe ndihmë, asnjë nga këto eBooks gjuhës arsimore dhe audios do të jetë e mundur.